Faq czyli najczęsciej zadawane pytania.

W jaki sposób stosuje się „układanie” instalacji?

W nowych instalacjach elektrycznych stosuje się najczęściej układanie przewodów w posadzce. Mogą być ułożone w rurkach, korytkach lub w wiązkach. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy wielu kolizji na ścianach w późniejszym czasie. Można wtedy przyjąć,
że do każdego gniazdka lub wyłącznika przewód „dochodzi” tylko z dołu lub z góry, nigdy z boku.

Po co wykonuje się pomiary parametrów instalacji elektrycznych?

Pomiary parametrów instalacji elektrycznej powinno wykonać się zawsze po wykonaniu pełnej instalacji elektrycznej – są to pomiary odbiorcze. Rozróżnia się również pomiary okresowe, wykonywane raz na pewien okres czasu. Niezależnie od rodzaju pomiarów wykonuje się je dla Państwa bezpieczeństwa. Napięcie elektryczne jest wyjątkowo niebezpieczne – nie widać go, a stanowi śmiertelne zagrożenie. Pomiary elektryczne pozwalają zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia, niesprawności instalacji elektrycznej. Zaleca się wykonywanie pomiarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych nie rzadziej niż co 5 lat.

Czy istnieje możliwość wymiany samej skrzynki z bezpiecznikami na nowy typ?

Oczywiście. Przeprowadzamy taką usługę najczęściej w kilkadziesiąt minut. Likwiduje to uciążliwy problem ciągłej wymiany bezpieczników na nowe. Cały osprzęt potrzebny do wykonania wymiany zapewniamy, więc inwestor nie musi się niczym przejmować. W przypadku instalacji dwuprzewodowej nie instaluje się wyłącznika różnicowoprądowego.

Co to jest wyłącznik różnicowoprądowy i po co się go stosuje? Czy jest obowiązkowy?

Jest to aparat elektryczne służący m.in. do ochrony przed porażeniem lub pożarem. Ogranicza on możliwość porażenia prądem elektrycznym w dotyku zarówno pośrednim jak i bezpośrednim. Według polskiego prawa instalacja wyłącznika różnicowoprądowego nie jest obowiązkowa, jednak jest on wyjątkowo potrzebny. Działa na zasadzie ciągłego pomiaru różnicy prądów wpływających
i wypływających. W przypadku upływu prądu większego od określonego przez producenta następuje samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłącznik różnicowoprądowy należy testować raz w miesiącu (UWAGA! spowoduje wyłączenie zasilania – należy być na to przygotowanym) poprzez naciśnięcie przycisku TEST. Jeżeli wyłącznik nie zareaguje należy wezwać elektryka i usunąć awarię.

Wyłącznik różnicowoprądowowy ciągle się wyłącza mimo, że wszystko działa. Czy można go zdemontować?

Najprawdopodobniej nie wszystko w takim wypadku działa jak należy. W niektórych miejscach na obudowach może pojawić się napięcie niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Nie wolno tego lekceważyć. Należy wtedy niezwłocznie wezwać wezwać elektryka, który zlokalizuje i usunie problem. Tylko w takim przypadku można uważać instalację za bezpieczną dla zdrowia i życia.

Podczas włączania wszystkich świateł lub innych urządzeń w jednym czasie następuje automatyczne wyłączenie napięcia, jednak gdy włączam je pojedynczo wszystko działa, dlaczego tak się dzieje?

Cześć urządzeń elektrycznych ( np. silniki, świetlówki zwykłe i kompaktowe) podczas włączania pobierają bardzo duży prąd przez bardzo krótką chwilę. Suma tych prądów może wyzwolić wyłącznik nadprądowy powodując odłączenie napięcia. Najczęstszym rozwiązaniem takiego problemu jest wymiana bezpiecznika na taki, która posiada zabezpieczenie przed większym prądem znamionowym, albo posiada tak zwaną „zwłokę”. Nie mogą wykonywać tego osoby bez odpowiedniej wiedzy i uprawnień, ponieważ grozi to ryzykiem uszkodzenia instalacji oraz istnieje duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Jeżeli taki problem występuje u Państwa proszę o skontaktowanie się z elektrykiem, który wykona stosowne obliczenia i na ich podstawie dobierze odpowiedni wyłącznik nadprądowy lub zaproponuje inne rozwiązanie.

Jakie formalności w Zakładzie Energetycznym?

Wniosek o podłączenie do sieci elektroenergetycznej składamy w miejscowym zakładzie energetycznym na standardowym druku
z zaznaczeniem, jaką moc chcemy pobierać z sieci i jakie będą poszczególne odbiorniki. Do wniosku dołączamy szkic sytuacyjny istniejącej w pobliżu linii zasilającej. Na tej podstawie rejon energetyczny wydaje warunki techniczne przyłączenia (WTP) określające m.in. sposób prowadzenia przyłącza, lokalizację licznika, przekrój przewodów i wartość bezpieczników głównych. Przyłącze wykonuje się na własny koszt, również wtedy, gdy konieczna jest budowa odcinka sieci w rejonach nie objętych planem przestrzennego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe. Wykonawcą przyłącza może być tylko koncesjonowany elektryk pracujący na zlecenie rejonu energetycznego. W przypadku prowadzenia przyłącza kablowego trzeba uzyskać w gminie pozwolenie na budowę oraz dokonać uzgodnień geodezyjnych.
Po wykonaniu przyłącza w rejonie składamy wniosek o sprawdzenie i odbiór instalacji oraz zamontowanie licznika. Na nasz wniosek licznik może być jedno- lub dwutaryfowy, co łączy się ze zróżnicowaniem taryf ceny energii w różnych porach dnia. Liczniki dwutaryfowe instalujemy zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z ogrzewania elektrycznego, co istotnie zmniejsza koszty ogrzewania.
Po odebraniu instalacji zawieramy umowę na dostawę energii elektrycznej, która określa m.in. sposób rozliczeń, obowiązki odbiorcy.